embleem_NP
Natuurpunt Merchtem
natuurpunt Merchtem geboortelaan Paddebroeken natuurpunt Merchtem kerkuil poelen Natuurpunt Merchtem Natuurbeheer mussenkasten steenuil geboorteplek Natuurpunt Merchtem geboortelaan beheerwerken Poelen poelen beheerwerken Paddebroeken Merchtem Natuurbeheer natuurwandelingen

Jaarvergadering : vrijdag 27 januari vanaf 19.30u.
Meer uitleg over onze drie nieuwe natuurgebieden in Merchtem.

2022 was een uitzonderlijk jaar voor Natuurpunt Merchtem.
Het natuurgebied dat we beheren is meer dan verdubbeld in oppervlakte, en bovendien werden we eigenaar van Tiebos, het mooiste plekje van Merchtem. Redenen genoeg dus om het glas te heffen op de resultaten van ons harde werk en om kennis te maken met onze toekomstplannen.
Je bent daarom van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 27 januari om 19.30 u in het August De Boeckhuis (Reedijk1, Merchtem).

De aankoop van Tiebos was een lang proces dat we uiteindelijk (onder andere door de erg gewaardeerde financiële steun van vele leden) tot een goed einde konden brengen. Het bos van 1 ha is een bijzonder stukje Merchtemse natuur met geschiedenis. In 2010 werd Tiebos door de leden van Pasar verkozen tot mooiste plekje van Merchtem.

Nog vorig jaar droegen de boswachters van het agentschap Natuur en Bos het beheer van een aantal percelen die ze in Merchtem onder hun toezicht hadden aan ons over.

Het eerste gebied is een weide met poel en rietveld langs de Grote Molenbeek in de buurt van Tiebos. De weide was door gebrek aan beheer volledig overwoekerd met netels. Intussen startten we de nodige beheerwerken op die er moeten voor zorgen dat de weide in de toekomst opnieuw verandert in een bloemenrijk grasland.

In Brussegem kregen we het beheer over het Drogenbos en het Calarisbos. Dat zijn twee waardevolle loofbossen waarvoor we zeker nog mogelijkheden voor verdere natuurontwikkeling zien.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie leren we je deze gebieden beter kennen en lichten we je graag onze verdere plannen toe.
Wil je ontdekken hoe je zelf een steentje kan bijdragen ? Heb je nog vragen ? Dan is de nieuwjaarsreceptie de ideale gelegenheid.
Ken je iemand anders die mogelijk interesse heeft, neem die dan ook mee, zodat we kunnen kennismaken.
Meer gebied in beheer betekent immers meer kansen , dus alle hulp is welkom!


Aanplanten bos naast bedrijf "Thielemans &Co" op de Brusselsesteenweg : dinsdag 31 januari 2023 vanaf 13u

Binnen ons nieuwe project “Brussegemse bossen” heeft de zaakvoerder van het bedrijf “Thielemans & Co” het bos naast zijn bedrijf op de Brusselsesteenweg aangekocht. Het betreft een bos van een tweetal hectaren dat indertijd werd vol gestort door de firma Stallaert. In dit bos werden vorig jaar de canada’s/populieren gekapt.
Wij hebben de zaakvoerder kunnen overtuigen om dit bos te willen heraanplanten met inlandse soorten en om er een mooie bosrand aan te leggen.

Na contact name met de bosgroep werd beslist om het bos aan te planten met zomerlinde, haagbeuk, esdoorn en Spaanse aak. De bosrand zal worden aangelegd met rode kornoelje, hazelaar, liguster, sleedoorn, hondsroos, gewone vlier en gladde iep.

Natuurpunt Merchtem zal er samen met de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar van de Brussegemse school “De Rinkeling” een deel van de bosrand aanplanten.
De 1.500 plantjes worden afgeschermd met boomnetjes om ze te beschermen tegen vraat van groot en klein wild.

Help je graag mee … kom dan zeker langs op dinsdag 31 januari vanaf 13u.
Laarzen, een spade en handschoenen komen zeker te pas.

Afwerken van de aanplantingen van een bos naast bedrijf "Thielemans &Co" op de Brusselsesteenweg

Woensdag 1 februari vanaf 08.30u gaan we het perceel verder klaar maken om het volledig aan te planten op zaterdag 11 februari vanaf 08.30u.

Woensdag 1 februari gaan we nog een deel maaien en het maaisel afvoeren en gaan we verder plantgaten boren.
We gaan tevens alle bamboestokjes reeds in de plantgaten steken.

Zaterdag 11 februari zou heel het perceel moeten aangeplant zijn.
Zin om ons mee te helpen … laarzen, een spade en handschoenen komen zeker te pas.

Natuurpunt Merchtem en "het gezonde plukveld" werken samen rond het project akkervogels

Landbouwer Luc van “het gezonde plukveld” werkt ecologisch, iets wat Natuurpunt Merchtem alleen maar kan verheugen.
Omdat Luc op zijn bedrijf van 7 ha groot geen giftige producten meer gebruikt, leek het ons interessant om samen met hem ook een project op te starten rond de akkervogels. We stelden immers vast dat volgende vogelsoorten er reeds hadden gebroed : de patrijs, de kievit, de gele kwikstaart en de steenuil. De uitbundige zang van de veldleeuwerik wordt er in het voorjaar gehoord. En bovendien doen de hazen het er ook heel goed.
Ook dit voorjaar heeft de patrijs er een broedsel gehad met heel wat jongen. En vermits jonge patrijzen voornamelijk overleven op insecten , wil dat toch wel zeggen dat er heel wat insecten aanwezig zijn op zijn velden. Een combinatie van “niet spuiten” en heel veel wilde bloemen en kruiden trekken natuurlijk heel veel insecten aan. Ook het feit dat het broedsel van de patrijs het overleeft, wil zeggen dat de patrijs voldoende schuilplaatsen heeft om zijn pupillen “veilig” groot te brengen.
Twee akkers van in totaal 1,2 ha werden ingezaaid met zomertarwe, bladrammenas, en een mengeling van korenbloem, klaproos, phacelia, boekweit, gele ganzenbloem, kaasjeskruid, gele mosterd, radijs en zonnebloem. Ondertussen liggen de velden er mooi bij.
We zijn benieuwd naar de resultaten deze winter. Zowel bij de najaarstrek als bij de voorjaarstrek, zullen waarschijnlijk tientallen vogelsoorten deze plekken gebruiken om uit te rusten en hun buikje bij te vullen op weg of terugkomend van het zuiden. Tijdens de winter zullen vele vogels die hier in de winter vertoeven gretig gebruik maken van deze voederplaatsen.
Alvast bedankt aan de gemeente Merchtem om dit project mee te helpen financieren !
En aan boer Luc om zich open te stellen voor dit project.

Paddebroeken
geboortelaan
geboorteplek
Paddebroeken
Paddebroeken
Natuurpunt Merchtem
Hellepad
Paddebroeken
Hellepad
Hellepad